Regulamin Sklepu – Gamingowy-Raj

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. GAMINGOWY-RAJ to przedsiębiorstwo handlowo-usługowe prowadzące działalność
w Internecie, adres strony internetowej gamingowy-raj.pl oraz
Właścicielem jest Szymon Sarnecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
SARNETSKI SZYMON SARNECKI, z siedzibą w Siciny 36, 56-215 Niechlów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez gminę Niechlów, nr
NIP 5010078590.
Kontakt z firmą pod adresem mailowym kontakt@sarnetski.pl, tel. 500 210 693.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)
Regulamin jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej
www.gamingowy-raj.pl. Klient ma prawo i obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed
zawarciem umowy . Regulamin obowiązuje od 19.11.2019r..

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów oraz usług poligraficznych za
pośrednictwem sieci Internet. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem gamingowy-raj.pl, kontakt@gamingowy-raj.pl
wymaga posiadania dostępu do sieci Internet. Serwis działa na
przeglądarce internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome bądź
innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce, która umożliwia
przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
3. Zamówienie można złożyć:
– wrzucając przedmioty do koszyka i potwierdzając kliknięciem chęć ich zamówienia
– za pomocą formularza dostępnego w sklepie internetowym gamingowy-raj.pl
– poprzez e-mail: kontakt@gamingowy-raj.pl
– telefonicznie pod numerem 500 210 693
Każde zamówienie musi zawierać dokładne i zgodne ze stanem faktycznym dane adresowe
(w tym telefon i e-mail), niezbędne do realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy
spedycyjnej lub Poczty Polskiej.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie podane ceny są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto ( zawierają
podatek VAT), zaś dostępne opcje oraz ceny przesyłki widnieją na stronie
internetowej. Do zamówień dołączamy paragon, na
życzenie Klienta do przesyłki dołączamy fakturę.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 1-3 dni roboczych.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– przy odbiorze przesyłki u kuriera (płatność za pobraniem);
– przedpłaty – przelewem bankowym na konto bankowe (Klient zobowiązany jest do zapłaty
ustalonej kwoty wraz z kosztami przesyłki w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia,
w przypadku niespełnienia tego warunku , zamówienie zostaje anulowane),
4. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji
zamówienia Klienta z innych przyczyn, firma SARNETSKI SZYMON SARNECKI ma prawo do
odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, licząc od daty jej
zawarcia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w
formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa
w zdaniu powyżej, SARNETSKI SZYMON SARNECKI zwróci wpłacone pieniądze.
5. Zamówienia realizujemy wg chronologicznej kolejności ich otrzymania.
6. Klient odbierając dostarczoną przesyłkę obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§
2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Usługodawca zaleca
sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym
Usługodawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem
prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie
przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu
uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od
usługodawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w
zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez klientów niebędących
konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

IV. REKLAMACJE

1. Sprzedający (SARNETSKI SZYMON SARNECKI ) ponosi odpowiedzialność za niezgodny z
umową towar lub w przypadku nienależytego wykonania zamówionej usługi.
2. Sprzedający (SARNETSKI SZYMON SARNECKI ) nie ponosi odpowiedzialność za skody
powstałe podczas transportu towaru. Zaleca się sprawdzenie przesyłek z zewnątrz i
wewnątrz w obecności Kuriera/Listonosza, w razie uszkodzeń należy spisać protokół
szkody w obecności Kuriera/Listonosza.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, czyli doprowadzenia towaru do
stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Wszelkie
reklamacje należy składać wykorzystując w tym celu wypełniony formularz reklamacyjny
przesyłany na adres e- mail Klienta który poinformował o chęci dokonania reklamacji lub
dostępny pod linkiem. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód
zakupu z opisem reklamacji Formularz reklamacji i zwrotu (załącznik do regulaminu).
Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego,
powinny zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

V. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumentów z towaru
zakupionego można zrezygnować i odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej na
odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W celu
odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Jest to możliwe tylko jeśli produkt jest w stanie niezmienionym (konsument
odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie
stacjonarnym). Termin do odstąpienia od umowy i złożenia na piśmie stosownego,
jednoznacznego oświadczenia wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania zakupionego
towaru (załącznik do niniejszego regulaminu).
2. SARNETSKI SZYMON SARNECKI nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem,
zwroty należy przysyłać bez pobrania. Ewentualne należności wpłacane są na podany numer
konta bankowego Klienta w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od otrzymania
niezbędnych danych od Klienta.
3. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
b. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta

VI. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

1. SARNETSKI SZYMON SARNECKI przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie
z wymogami prawa.
2. Na naszych witrynach stosujemy pliki cookies, w celu świadczenia usług na najwyższym
poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą
one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów
technicznych:
a. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych
z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia,
c. posiadanie aktywnego adresu email,
d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji
plików cookie.
4. Kupujący, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. OCHRONA DANYCH

1. Właściciel przedsiębiorstwa SARNETSKI SZYMON SARNECKI zobowiązuje się do ochrony
danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku “O ochronie danych
osobowych”.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji związanych wyłącznie
z działaniami firmy SARNETSKI SZYMON SARNECKI .
3. Każdy Klient, Konsument, który złożył zamówienie drogą elektroniczną – ma możliwość
dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich
usunięcie pisząc na adres e-mail kontakt@sarnetski.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie
gamingowy-raj.pl, i obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Spory między Klientem a SARNETSKI SZYMON SARNECKI każdorazowo będą rozstrzygane
przed sądem właściwym dla kraju Klienta.
3. Poniższe załączniki są integralną częścią niniejszego Regulaminu:
4. SARNETSKI SZYMON SARNECKI nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i przerwy
w dostępie do stron internetowych www.gamingowy-raj.pl, związane z
problemami technicznymi, konserwacyjnymi, naprawami i innymi przyczynami niezależnymi
od właściciela.
5. W przypadku zainteresowania zamówieniami hurtowymi, prosimy o kontakt na adres
e-mail: kontakt@gamingowy-raj.pl
Powyższy Regulamin obowiązuje od 19.11.2019r. (jest aktualny)